Notka.pl jest to platforma handlowa dedykowana
firmom i osobom prywatnym.

Notka.pl sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Fryderyka Chopina 41 lok.2, 20-023 Lublin,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000704808,
posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 712 33 53 202, REGON: 368777781